Kardex Remstar Remote Support

Support på distans: Proaktivt, snabbt och effektivt

Remote Assistance

Med vår nya Remote Support lösning kan vi bevaka dina lagerautomater via vår portal och utföra proaktivt underhåll. Operatören kan be om support direkt från maskinens operatörpanel, skicka all nödvändig information och få hjälp. Utrustningen skickar också en automatisk serviceförfrågan om den slutar fungera vilket garanterar snabba responstider och effektiv support. Efter att vi fått tillstånd att koppla upp oss, kan vi ge en fjärrdiagnos, vilket sparar tid och pengar och kan undvika behovet för ett teknikerbesök. Om ett problem inte kan lösas via fjärrunderhåll kommer en tekniker omedelbart att informeras om diagnosen och kommer optimalt förberedd för att reparera maskinen på plats. Med Remote Assistance sparar du pengar så snart den första nedtiden rapporteras.

 

 

Remote Analytics

Vår Remote Support lösning visar all maskindata direkt i online portalen och mobilappen. Med liveöversikten kan du få information om maskinens status när och var som helst vilket ger dig maximal processpålitlighet. Dessutom ger portalen omfattande analysalternativ genom att visa servicehistorik, enhetens kapacitet och avslutade cykler. Tack vare denna information kan alla processer kopplade till användningen av dina lagerautomater kontinuerligt förbättras och optimeras. På så vis kan fl uktuationer i kapacitet identifieras och lösas
under ett tidigt stadium. Dessutom använder vi denna data till att dynamiskt beräkna det bästa servicedatumet beroende på hur du använder utrustningen.

Den optimala servicelösningen för ökad konkurrenskraft

 • Färre driftstörningar
 • Minimala kostnader för nedtid
 • Maximal säkerhet
 • Större pålitlighet
 • Tidig felidentifiering

 

 

 • Mer transparens
 • Omfattande analys
 • Direkthjälp från experter
 • Optimalt nyttjande

Datasäkerhet

 • Säker datalagring i Tyskland
 • Endast enhets- och hårdvaruinformation överförs - personlig information förblir personlig
 • Tvåfaktorsautentisering som använder oberoende certifikat, vilket ökar skyddet mot obehörig åtkomst.
 • Åtkomsträttigheter till enheten beviljas endast en fördefinierad användargrupp
 • Certifierad och testad: FIPS-140-2 kompatibel, ISO 27001:2013

 

 

 • Säker dataöverföring via HTTPS - den brandväggskompatibla standarden ger maximal säkerhet
 • Fjärråtkomst till enheten är endast möjlig efter att du har gett tillstånd
 • Säker separering av ditt företagsnätverk med Kardex Remstar-routern
 • Åtkomst till routern är inte möjlig från utsidan; du behåller full kontroll
 • Krypterad och pseudonymiserad dataöverföring
 
OK