Optisk industri

Svar. Exakta och väldigt ljusa.

Tillväxt, konkurrensförmåga och innovationskraft: Den optiska industrin slår alla rekord. Kraftfulla logistikprocesser bidrar till det. Optiska förfaranden utgör en drivenhet för innovationer, som knappast något annat område. Som nyckelteknologier påverkar de utvecklingen av många skilda branscher. Den optiska industrin bidrar därmed på ett avgörande sätt till att höja kvaliteten, effektiviteten, tillförlitligheten och snabbheten. Detta ställer dig som leverantör framförallt inför nya utmaningar och öppnar även andra framtidschanser för dig. Exakt här börjar intralogistikspecialisterna från Kardex. Vi hjälper dig med att utforma förloppen ännu flexiblare, exaktare och slagkraftigare, för det är inte minst time-to-market-situationen som avgör, om en nyutveckling blir en framgång.


Bättre tillgänglighet, även vid känsliga komponenter

De blir hela tiden mindre, kraftfullare och känsligare. Lagring av högkänsliga komponenter är vardag för Kardex sedan årtionden. Oavsett om lagringen gäller torr atmosfär, kontrollerad temperatur, renrumsceller eller en kombination av alla faktorerna: Allt går att förverkliga, till och med i den direkta produktionsmiljön. Detta är en enorm fördel för dig, eftersom åtkomsten av delarna därför kan acceleras märkbart och för att bearbetningstiderna vid maskinerna kan hållas hela tiden. Därmed kan du i lugn och ro koncentera dig på det som gör dig framgångsrik, det vill säga att ge dina kunder bästa möjliga tillgänglighet och maximal service. Hel kort: Som erfaren partner für intralogistik ger vi dig stöd på vägen från systemleverantör till lösningsleverantör, skräddarsydda, exakta, men ända höggradigt flexibla.


Total säkerhet

Vem, vad, när, hur? Det finns situationer, då svaren på just de här frågorna skulle kunna bli väldigt viktiga. Tack vare Kardex exakta registrering, dokumentation och reglering av alla relevanta processer och system under hela tillverkningsförfarandet, är spårbarheten hela tiden säkerställd. Därmed är även din säkerhet, att ha gjort allt rätt, säkerställd.


Systemlösning

Vad hjälper den bästa maskinvaran om det saknas ett kraftfullt och intelligent styrsystem? Genom en systemmässig sammankoppling av relevanta interna processer skapar vi förutsättningen för större effektivitet, transparens och flexibilitet och därmed även för er långsiktiga framgång.

 
OK