Medicin

Med dynamik mot målet. Och med Kardex.

Utnyttja befintliga potentialer optimalt och nyttja nya möjligheter. Med Kardex logistik- och lagerlösningar får du spelrum som kan vara till hjälp för att stärka din konkurrensposition.


Ökande kostnadstryck, fortskridande globalisering och en dåligt anpassad hälsopolitik gör att pharma- och medicinbranschen står inför ständigt nya utmaningar. Trots detta är framtidsutsikterna inte dåliga med tanke på det globalt växande antalet patienter och en ökande efterfrågan på moderna behandlingsmetoder som alltmer betalas privat. Insteget i kampen om marknaden för generiska läkemedel är ett av svaren på att förutsättningarna ändras. Det andra svaret är att omsätta forskningen och de vetenskapliga rönen så fort som möjligt. Men båda svaren innebär att nyttja nya teknologier och att utnyttja befintliga resurser optimalt.

 

Mer fart och kraft från A till Ö

Vi hjälper dig att skapa fria utrymmen inför dina beslut genom högsta möjliga dynamik inom logistiska processer, från utveckling via produktion till distribution. Oavsett om det gäller saldostyrning för packmedel, containrar och material, tillhandahållande av produktion eller recepthantering, står alltid optimeringen och accelerationen av arbetsflödet i främst.

 

Nya vägar, nya möjligheter

Även inom hälsoindustrin ändras försäljningskanalarna, där det går mot distributörer och e-handel. Dra nytta av våra omfattande erfarenheter inom tillverknings- och leveranskoncept samt nyttja de potentialer som öppnas för er här.

 

Säkerhet i viktiga frågor

Vem, vad, när, hur? Svaren på de här frågorna kan vara enormt viktiga i vissa situationer. Tack vare exakt registrering, dokumentation och reglering av alla relevanta processer och system är spårbarheten hela tiden säkerställd med Kardex.

 

Flexibla och öppna för allt

Våra lösningar kan integreras i alla logistiksystem, antingen som ett effektivt lager, i tillverkningen eller som buffert för leveranserna. Kardex programvara för lagerförvaltning och pick- and place-anordningar garanterar dessutom en säker inlagring och plockning.
 
OK