Maskinindustri

Var stark och förbli stark - Helt enkelt!

Allt är förberett. Med Kardex ökar ni inte bara er kapacitet och sparar lageryta. Ni skapar även fritt utrymme inför framtiden.

Teman som Kostnadssänkning och Effektivitetsökning är högaktuella. Den internationella teknologikonkurrensen skärps och konkurrenstrycket blir större på världsmarknaden. Särskilt bland de medelstora företagen har många tvingats förlägga produktionen i ”billigare” länder. Den trenden kan bara de motverka som klarar av att inte bara sänka kostnaderna utan även att samtidigt förbättra servicen och kvaliteten.


Logistiken är nyckeln

Bättre kapacitet, ännu bättre service och högsta kvalitet till lägre kostnad? Det är en utmaning som måste mötas med bättre effektivitet. En blick mot de interna logistikprocesserna lönar sig.Inom maskinbyggnad är cirka 4 % av kostnaderna logistikrelaterade (enligt VDI-företaget Fördertechnik, Materialfluss, Logistik).Det är precis här experterna från Kardex kommer in i bilden! Vi tittar på kontrollerar produktionsflödet, tillverknings- och lagerstrategier samt organisationsformer och hjälper er att optimera hela arbetsflödet. Ända från era leverantörer till den enskilda arbetsplatsen i fabriken.


Frihet för er framgång

Lagring, buffring, försörjning av material, delar och verktyg: Tack vare det perfekta samspelet mellan alla interna och inkommande logistikprocesser nyttjar ni de viktiga rationaliseringspotentialerna med hjälp av Kardex. En maximal tillgänglighet vid minsta möjliga transport- och lägsta möjliga lagerkostnader är för oss den viktigaste riktlinjen. Vi utarbetar kompletta systemlösningar, som också går att integrera i komplexa processer. Fördelarna för er är att ni inte bara sparar yta på lagret och i produktionen, utan höjer även processäkerheten och ökar transparensen. På så vis skapar vi fria utrymmen, så att ni även i framtiden kan koncentrera er på det som gör er framgångsrika. Det vill säga att utveckla finslipade tekniska koncept för era kunder.

 
OK