Livsmedel

Dra fördel av kraven! Vi visar er hur.

Att uppfylla lagstadgade krav, utnyttja befintliga potentialer optimalt eller nyttja nya möjligheter – Med dynamiska lagersystem från Kardex är det enkel sak för dig.

Essenser eller kryddor, prover, formar eller förpackningsmaterial – de dynamiska lagersystemen från Kardex kan användas för allt. Det spelar ingen roll, om det krävs kontrollerade temperaturer, renrumsvillkor eller torrluft, vi har redan utvecklat rätt lösning för dig. Det fina är, att alla de här kraven går att förverkliga, till och med i den dagliga verksamheten. På så sätt kan produktionsprocessen kan snabbas upp märkbart.


Säkerhet i viktiga frågor  - och fördelar för dig

Vem, vad, när, hur? Det tillförlitliga svaren på de här frågorna samt den fullständiga spårbarheten från ursprunget till förbrukningen är föreskriven i lag inom livsmedelsbranschen. En förordning som ni naturligtvis måste följa men som ni också kan dra stor nytta av. För spårning av varor ger dig betydligt mer än möjligheten att när som helst lokalisera, spärra eller återkalla produkter. Prata med logistikexperterna på Kardex. Vi visar dig hur du med hjälp av tracking & tracing exempelvis får realtidsinformation om artiklarna och deras rörelser, reducerar säkerhetslager och med en liten arbetsinsats skapar tydliga rapporter och mycket mer.


RFID, CPFR? OK!

Slutligen handlar det även inom livsmedelsbranschen bara om en enda sak: att ha den rätta produkten tillgänglig vid rätt tidpunkt på rätt plats, i exakt den begärda mängden. Även här hjälper Kardex till, exempelvis när det rör sig om att omforma linjära leveranskedjor med nya teknologier till kraftfulla, flexibla och behovsorienterade logistiknätverk. Eller om du vill öka prognossäkerheten och därmed försäkra att godset är tillgängligt vid rätt tillfälle. Framtiden kan man sia bäst om när man själv utformar den.


Systemlösningen – hjärnan i allt!

Vad hjälper den bästa maskinvaran om det saknas ett kraftfullt och intelligent styrsystem? Genom en systemmässig sammankoppling av relevanta interna processer skapar vi förutsättningen för större effektivitet, transparens och flexibilitet och därmed även för er långsiktiga framgång.

 
OK