Kemisk industri

Allt är förberett – formeln för ännu större säkerhet

Bra att veta: Med våra starka logistiklösningar ökar ni inte bara processäkerheten och sparar värdefull yta, utan ni kommer även ut snabbare på marknaden.

Processäkerheten har högsta prioritet inom den kemiska industrin. Därför har vi ägnat mycket tid åt de olika områden som rör processäkerhet och hantering av farligt gods, men även åt nya regler inom kemikaliepolitiken, såsom REACH, varför vi erbjuder kraftfulla lösningar inom validering och spårbarhet beträffande partier. Dessutom har våra specialister omfattande erfarenhet av branschspecifika krav, såsom farligt gods, distribution enligt ADR, lagring enligt VCI-lagerklasser och stora förpackningar. Även särskilda krav, exempelvis lagring i kontrollerad atmosfär eller i renrum, är ”vardagsmat” för oss.

 

Dynamik för din framgång

Den som vill lyckas i konkurrensen måste alltid ligga i framkant och omsätta marknadstrender och vetenskapliga rön i innovationer, nyttja nya teknologier och utnyttja befintliga resurser optimalt. Orsakerna för det ökade behovet av handling är många: snabbt reducerade utvecklingstider, stigande kostnadstryck och framskridande globalisering. Till det tillkommer att differensieringsegenskaper inte kan upprätthållas till fullo ens av specialkemin med avseende på många marknaders ökande mognadsgrad. Handeln ställer dessutom hela tiden nya krav på processteknologin. Därför krävs det högsta möjliga dynamik under utvecklingen, produktionen, orderhantering och distributionen. Här börjar Kardex logistiklösningar. Oavsett om det gäller beståndsstyrning för packmedel, containrar och material, tillhandahållande av produktion eller recepthantering, står alltid optimeringen och accelerationen av arbetsflödet i förgrunden.

 

Nya vägar, nya möjligheter

Även inom den kemiska industrin ändras försäljningskanalarna, där det går mot distributörer och e-handel. Dra nytta av våra omfattande erfarenheter av tillverknings- och leveranskoncept samt nyttja de potentialer som öppnas för dig här.

 

Flexibla och öppna för allt

Våra lösningar kan integreras i alla logistiksystem, antingen som ett effektivt lager, i tillverkningen eller som buffert för leveranserna. Kardex programvara för lagerförvaltning och pick- and place-anordningar garanterar dessutom en säker inlagring och plockning även under belastningstoppar.

 
OK