Elektronik

Du har kraven. Vi har svaren.

Liten, men fin: Högkänsliga elkomponenter ställer höga krav på lagringssätt. krav som ni lätt kan leva upp till med våra lösningar.

Oavsett om det gäller komponenter eller halvfabrikat, mellan-, korttids- eller långtidslagring, automatiserat smådelslager i försörjningskedjan eller leveranslager, har vi svaren på dina frågor. Vi tar hänsyn till sådant som är av vikt ur kemisk, fysikalisk och biologisk synvinkel, såväl inom halvledarindustrin som vid bearbetning av elektronik.Precis som situationen kräver.


Klara processer bättre

Idag efterfrågas flexibilitet, särskilt inom el- och elektronikindustrin. Produkternas mångfald och komplexitet ökar hela tiden, medan storleken minskar och blir allt svårare att hantera. Time-to-market-situationen är i huvudsak avgörande för framgång eller misslyckande. Det är då förståeligt, att många företag ställer sig frågan hur man kan optimera de interna processerna ytterligare. Därför började vi direkt i produktionens nav, det vill säga materialflödesstyrningen. Er framtid är helt och hållet beroende av kvaliteten på era logistiksystem. Helt konkret uttryckt: Våra specialister hjälper till att göra materialflödet och därmed hela arbetsflödet ännu flexiblare, exaktare och slagkraftigare för dagens krav. Men framförallt för morgondagens!

 

Allt under kontroll

Hos oss har ett dammkorn ingen chans. Vi säkerställer optimala villkor för t.ex.  ert smådelslager när det gäller klimat, renhet, ESD-skydd och funktionalitet. På så sätt blir det också enkelt för er med en obegränsad lagringstid vid en relativ fukthalt under 5 %, vilket uppfyller JEDEC-kraven. Produktionsanläggningar behöver ett ständigt tillgängligt automatiserat logistiksystem för tillförsel av material och för lagring av halvfabrikat och färdiga produkter.


Producera och leverera snabbare

Torr atmosfär, kontrollerad temperatur, renrumsceller eller en kombination av dessa: Allt går att förverkliga, till och med i den existerande produktionsmiljön. Detta är en enorm fördel för er eftersom tillgängligheten till godset därför kan ökas  märkbart och medan bearbetningstiderna vid maskinerna bibehålls.

 

Säkerhet i de viktiga frågorna

Vem, vad, när, hur? Svaren på de här frågorna kan vara enormt viktiga i vissa situationer. Tack vare exakt registrering, dokumentation och reglering av alla relevanta processer och system är spårbarheten hela tiden säkerställd med Kardex.


Systemlösning

Vad hjälper den bästa maskinvaran om det saknas ett kraftfullt och intelligent styrsystem? Genom en systemmässig sammankoppling av relevanta interna processer skapar vi förutsättningen för större effektivitet, transparens och flexibilitet och därmed även för er långsiktiga framgång.

 
OK