Yves Rocher – Innovativt brandskydd för säker lagring av kosmetiska råmaterial

I sina laboratorier i Paris utvecklar forskare som arbetar för det franska företaget Yves Rocher kontinuerligt nya växtbaserade kosmetiska produkter. Råvarorna lagras i plats- besparande Kardex Remstar lagringssystem. Ett innovativt brandskyddkoncept säker- ställer att rök upptäcks omedelbart i en nödsituation och att branden släcks utan att skada de lagrade produkterna eller lagringsenheten, eller att de lagrade produkterna eller lagringsenheten kan accelerera branden.Fördelarna i korthet

  • Lagrade varorna och lagringsenheten tar inte skada i händelse av brand

  • Minimal tid vid produktion / laboratoriedriftstopp

  • Innovativt larmsystem för att omedelbart

    upptäcka rök

  • Nyckelfärdig lösning för lagring och brandskydd

    från en enda källa 

 

Download broschyrer


 
OK