Viemme - Ergonomisk lagring och plockning av tunga mekaniska delar

Kvalitet, service och konkurrenskraft har stor betydelse för Viemme Srl, en italiensk tillverkare av precisionsdetaljer från Sossano. Dessa faktorer är beroende av smidiga produktionsprocesser och med en lösning från Kardex Remstar har de lyckats att spara plats, skydda varor, öka verksamhetens effektivitet och underlätta arbetet för operatörerna.Fördelarna i korthet

  • Platsbesparing och ökning av lagervolymen med 30 %
  • Skydd av laster från damm och smuts
  • Ökning av effektiviteten i verksamheten med 400 %
  • Säker och ergonomisk arbetsplats
  • Full lager- och platskontroll

Download broschyrer


 
OK