TSC - Orderhantering av små smyckesdelar

TSC är en ledande interaktiv, flerkanalsåterförsäljare som erbjuder ett brett sortiment av exklusiva produkter och toppvarumärken till kunder över hela Kanada. Tre Megamat RS vertikala karuseller kombinerade med lagerhanteringssystemet Power Pick Global, möj- liggör batchplockning för smyckedistribution – med 54 % mindre arbetskraft, en besparing på 75 % golvutrymme och en ökad produktivitet med 600 %.Fördelarna i korthet

  • Kräver54%mindrearbetskraft
  • Ökadproduktivitetmed600%
  • 75%mindregolvyta

  • Batchar 120 order i taget
  • Flexibelt plocksystem

 

Download broschyrer


 
OK