Slakey Brothers - Horisontellt karusellager höjer orderplockeffektiviteten och plocksäkerheten

Slakey Brothers, som etablerades 1939 i USA, är en av västkustens största distributörer av värme, ventilation, luftkonditionering och VVS-varor.Användning: distribution av VVS och VVS-varor till företagets grossistbranscher, butiker och leverantörsarbetsplatser.
Utrustning: Fyra horisontella karuseller varav tre av dem integrerades som en arbetsstation, pick-to-light-system.
Sammanfattning: Distributionscentralen har förbättrat orderplockeffektiviteten med nästan 400% utan att öka personalen och träffat deras ROI på under två år.

Genom att använda en enkel metod med dynamiska lager- och plocksystem, har Slakey Brothers i Elk Grove, Kalifornien kunnat förbättra sin orderplockeffektivitet med nästan 400%  och samtidigt hantera en 25 procentig ökning av verksamheten.

Slakey Brothers, som etablerades 1939, är en av västkustens största distributörer av värme, ventilation, luftkonditionering och VVS-varor. För att förbättra sin distributionskapacitet och möta förväntade ökningar av verksamheten, byggde företaget en 28.000 kvadratmeter distributionscentral där de hanterar cirka 24.000 aktiva artikelnummer med 18.000 på lager. Idag betjänar distributionscentralen 31 grossistbranscher och tre butiker i fyra delstater. Slakey Brothers försörjer också  leverantörer genom sina lokala butiker, direkt till arbetsplatser eller leverantörsbutikerna. En flotta på cirka 100 privata lastbilar levererar 90 procent av beställningarna inom 320 km från distributionscentralen.

Centret var designat med höga pallställ för att lagra en stor mängd olika artiklar som förvaras på lagret. Beställningar plockas från pallstället i satser med hjälp av trådstyrd orderplockningsfordon och lyfttruckar som styrs av företagets lagerhanteringssystem .

"Plockhastigheten för små till mellanstora artiklar var lägre än vad jag trodde vi behövde för en effektiv drift", säger Sean Burke, Slakey Brothers logistikchef.

Systemet som installerades av Slakey Brothers använder tre KardexRemstar horisontella karuseller integrerade som en arbetsstation och är utrustade med en pick-to-light-system och programvara. Horisontellt karusellager är ett system av lådor och hyllor som roterar på en oval bana och levererar lagrat gods till en operatör på kommando.

Fyllning av sälj- och butiksorder
Slakey Brothers distributionscentraler hanterar två typer av order, säljorder och butik /branschorder. Säljorder är en order som levereras till lokala leverantörskunder. Slakey Brothers fyller cirka 300 säljorder dagligen från deras distributionscentral. Den andra typen av order är en butik/branschorder. Detta är huvudsakligen en lageröverföring som används för att fylla på Slakey Brothers butikslager. En huvudbutiksorder består av cirka 50-150 artiklar. För att fylla dessa order skapar Slakey Brothers en batch av fyra butiksorder som plockas samtidigt. I genomsnitt 16-20 butiksorder behandlas varje dag - större butiker beställer varje dag medan mindre butiker beställer två till tre gånger i veckan.

Förbättring av plocksäkerheten
För att börja batchplockning skannar operatören en streckkod som länkar en specifik säljorder eller en huvudbutiksorder med en specifik orderlastbärare. Operatören upprepar denna process för varje order i en batch. Tre horisontella karuseller positionerar sig automatiskt i förväg inför plockningen. Kardex Remstars pick-to-light-system berättar för operatörer på en gång vilken karusell och hylla att plocka ifrån och antal artiklar för plockningen, vilket bidrar till bättre produktivitet och praktiskt taget utesluter plockfel.

Arbetsstationen vid horisontellt karusellager innehåller en upphöjd plattform täckt med en matta för operatörskomfort och säkerhet under orderpåfyllning. Om operatören måste stiga av plattformen av någon anledning, aktiverar säkerhetsmattan systemets e-stopp.

Den fjärde horisontella karusellen samlar tomma lastbärare. En palldispenser och ett  palltransportband levererar tomma stora fällbara boxar till arbetsstationen. Varje box rymmer en enda huvudbutiksorder eller fyra säljorder i fyra lastbärare. När orderplockningen är klar, levereras boxarna via ett palltransportband till leveransavdelningen och lastas av med en gaffeltruck.

Ett gravitationstransportband levererar inkommande gods och påfyllningsmaterial till arbetsstationen via en kedjeöverföring till huvudpalltransportbandet.

"Sedan installationen av det horisontella karusellagret, har vi ökat produktiviteten från plockning av 40 rader per timme till 150-160 rader per timme", säger Burke. "Även med en 25-procentig ökning av vår verksamhet har vi kunnat nå denna höga plockeffektiviteten utan att behöva öka personalen. I själva verket har vi kunnat tilldela några operatörer andra arbetsuppgifter ", sade han.
 
Som en extra fördel kräver den kompakta designen av KardexRemstars horisontella karusellager endast 170 kvadratmeter av golvyta jämfört med 370 kvadratmeter golvyta som krävs för ett pallställsystem.

"Det horisontella karusellagret har uppfyllt våra förväntningar på förbättrad orderplockeffektivitet", säger Burke. "Vi är på god väg att realisera vår avkastning på investeringar på mindre än två år."

 
OK