Pharma – Sort2Ship – order konsolideringsbuffert

Mer effektiv produktion, större batcher uppströms och mindre batcher nedströms. Låg platsförbrukning (ca. 392 m² eller 43 m² av material på en golvyta på 40 m²). Hög säkerhetsnivå och inga handhavandefel tack vare automatiseringen. Reducerade ledtider. 100% kontrol av lagringsnivåer. Full spårbarhet, inga fel.Galderma i Sverige är en global aktör för innovativa estetiska och korrigerande behandlingslösningar. Den mycket komplexa produktportföljen kräver effektiva produktionsprocesser. Med en helt automatiserad lösning från Kardex Remstar reducerades ledtider och antal fel avsevärt.

Download broschyrer


 
OK