Others: Museums & Galleries - SÄKER OCH MILJÖMÄSSIGT STABIL FÖRVARING AV KONSTVERK

Tids- och rumsbesparingar. Ergonomisk arbetsmiljö. Ökade säkerhetsnivåer (lätt spårning). Brandskydd. Säker och kontrollerad lagertillgång.The Scottish National Portrait Gallery ligger i en historisk byggnad i Edinburgh. Den rymmer en av världens fi naste samlingar av västerländsk konst, från medeltiden till nutid. Galleriet tar hand om forskning, utvecklar konstsamlingar och är stolt över att välkomna över en miljon besökare varje år, inte bara från Skottland men också från resten av världen. Galleriets samling är en exceptionell nationell resurs på över 30.000 bilder som innehåller ett rikt utbud av medier inklusive många internationellt framstående konstverk.

Download broschyrer


 
OK