Machinery - LAGRING AV SMÅDELAR

Många smådelar lagras på en liten yta. Ökad servicehastighet. Behovet i lagertransfer har minskat. 65% av alla delar hanteras av KARDEX Shuttle XP utrustning.Knorr-Bremse Railway Vehicle System Hungary Ltd är en ledande aktör inom järnvägstransportering över hela världen. Deras professionella bromssystem ger bästa förutsättningarna för en säker järnvägstransport. Företaget invigde en ny anläggning i Budapest 2010 för att kunna ge service åt de ständigt ökade kraven från kunderna. Den ökade produktionskapaciteten har åtföljts av en ökning av artiklar på lager. Kvantiteten av de lagrade delarna har ökat mycket, samtidigt som kapaciteten för produktionen ökade. Baserat på den positiva erfarenhet Knorr-Bremse hade av automater bestämde de sig för att köpa ytterligare Shuttle XP hissautomatern så att de totalt nu har 15 automater.

More information:
Machinery - LAGRING AV SMÅDELAR 1 MB

Download broschyrer


 
OK