Machinery - JUST- IN -TIME PLOCKNING FÖR MONTERING

Just-in-time retrieval is 20 times faster, Integration in the production process means employees have to cover less distance, 90 percent less storage space needed: 1,000 m² storage capacity on a footprint of just 100 m², Custom solution for storing light, heavy, and/or long parts.Just-in-time plockning är 20 gånger snabbare, Integration i produktionsprocessen innebär att anställda har ett kortare gångavstånd, 90 procent minskning av lagerutrymme: 1.000 m² lagringskapacitet på ett på bara 100 m² golvyta, Anpassad lösning för lagring av lätta, tunga och/eller långa delar.

Download broschyrer


 
OK