Machinery - BUFFERTLAGER FÖR HALVFABRIKAT

Minskning av plockfel. Förbättrad integration av lagring, produktion och montering. Optimering av plockprocessen (från 5 till 3 dagar). 585 m² lagerutrymme på 42 m².VDL Groep är ett internationellt företag med fokus på utveckling, produktion och försäljning av halvfabrikat, bussar och andra färdiga produkter. I gruppen ingår totalt 81 verksamma företag spridda över 18 länder och de sysselsätter mer än 9100 personer. VDL ETG i Almelo, Nederländerna, genomför systemintegration av mekatroniska system och moduler för OEM-tillverkare av högteknologiska kapitalvaror, och är även verksamt inom produktions mekanisering. Som systemleverantör täcker VDL ETG hela värdekedjan från tillverkning av delar till montering och testning.

Download broschyrer


 
OK