Hospital Logistics - HYGIENISK FÖRVARING AV SJUKHUSARTIKLAR

Mer tid för patienterna: sjuksköterskor sparar 75 % av sin tid. Mer utrymme: samma antal varor på endast 10 % av golvytan som ger utrymme för 4-5 patienter mer per våning. Inga plockfel tack vare „pick-to-light“ navigation samt handterminaler som hjälp för operatören. Minskad kapitalbindning i lager med 90 %. Hög säkerhet: med 2 reservdatorerCentralsjukhuset i Karlstad betjänar hela landskapet Värmland i Sverige.Sjukhuset har 3.200 anställda och de har cirka 600 patientsängar och betjänarcirka 350.000 patienter per år inklusive akutbesök. Deras lokaler täckertotalt omkring 147.000 m².

Download broschyrer


 
OK