Henke – Tornlager av tunga verktyg

Lagring av 3.000 verktyg på en golvyta av 55 kvadratmeter i ett torn cirka 24 meter högt. Snabba omställningstider i produktionen tack vare snabb hämtning av verktyg. Anpassad lagring för ett brett utbud av applikationer inom alla belastningsklasser.Paul Henke producerar cirka 1,8 miljarder artiklar av plast och zink för möbelindustrin varje år. Mer än 3.000 verktyg som används vid formsprutning och andra material fi nns omedelbart till hands med hjälp av lagerautomater från Kardex Remstar och dess industripartner Intertex.

Download broschyrer


 
OK