ENGEL Elektroantriebe – Innovativ brandskydd för säker lagring av motorkomponenter

Baserat i Walluf, det tyska företaget ENGEL Elektroantriebe GmbH utvecklar, konstruerar och tillverkar komponenter och system som används i elektrisk drivteknik. Delar till motorer lagras i platsbesparande lagringssystem från Kardex Remstar. Ett innovativt brandskyddskoncept säkerställer att rök upptäcks omedelbart i en nödsituation och källan till branden är släckt innan de lagrade produkterna och lagringsenheten lider någon skada.Fördelarna i korthet

  • Lagrade varor och lagringsenheten inte är skadade i händelse av en brand
  • Mindre produktionsavbrott
  • Innovativt larmsystem för omedelbar upptäckt av rök
  • Nyckelfärdig lösning för lagring och brandskydd från en enda källa

Download broschyrer


 
OK