Electronics - TORRLAGRING AV ELNÄTSUTRUSTNING

Snabb tillgång till reservdelar. Torra komponenter tack vare avfuktningssystem. Ordning och reda på lagret. 99 % korrekt plockning med pick-by-light navigering.Shanghai Electric High Voltage Industrial Co., Ltd. (SEHVIC) är ett dotterbolag till Shanghai Extra High Voltage Power Transmission Company (SMEPC). Huvudverksamhetsområdet för SEHVIC omfattar renoveringsoch expansionsprojekt för elnät på 220 kV eller mer, samt reparation, driftsättning och underhåll av elnätsutrustning.

Download broschyrer


 
OK