Electronics - PLOCKNING AV KOMPONENTER FÖR PRODUKTIONSLINJE

Betydande förbättring av noggrannheten i lagerverksamhet. Endast 30 m² lageryta som behövs (tidigare 200 m²). Enkel fl yttning av lagringsenheten.NKT Photonics levererar optiska fi brer och industriella fi berlasrar till marknader såsom materialbearbetning, biofotonik, mätteknik, optiska sensorer och andra. Produkterna inkluderar pulsade lasrar, supercontinuum lasrar, lasrar med ultralåg ljudnivå och specialfibrer. NKT Photonics har sitt huvudkontor i Danmark med försäljning och service över hela världen. NKT Photonics är helägt av NKT Holding A/S.

Download broschyrer


 
OK