Electronics - ORDERPLOCK AV ELEKTRISKA PRODUKTER

Shuttle XP skapar ytterligare lagringsutrymme nedsänkt i en grop. Enkelt integrerad med befi ntligt ERP tack vare JMIF- programvaran. Snabb orderhantering och inga felplock tack vare LED pekarna.Alexander Bürkle GmbH & Co. KG är Södra Badens största grossist för elektronikförsörjning och teknisk tjänster. Det är ett familjestyrt företag som grundades under 1900-talet. Med över 650 anställda på över 19 platser har man en kontinuerlig tillväxt. Huvudkontoret fi nns i Freiburg i Breisgau, Tyskland. Företaget specialiserar sig inom segmenten Byggnadsservice, industriteknik, konsumeringsteknik och förnybara energier.

Download broschyrer


 
OK