Electrics / Electronics - HANTERING AV SMD-RULLAR FÖR PRODUKTION

Mer än 60 % minskning av lageryta (från 48 m² till 16 m²), Varorna lagras på ett välordnat, rent, och dammfritt sätt, Ökad produktivitet (1.100 dagliga verksamhetsprocesser med samma antal operatörer), Max. spårbarhet av komponenterna, Komplett just-in-time lagerkontroll.TCI Group har varit en av de ledande tillverkarna av elektroniska komponenter världen över i mer än 30 år, med fokus på design och realisering av innovativa elektroniska system. Alla produkter är tillverkade i enlighet med de högsta internationella säkerhets- och tillförlitlighetsreglerna. Bolaget täcker ett brett spektrum av produkter inom belysning, till exempel elektroniska och elektromagnetiska förkopplingsdon, tändare, LED-moduler och nätaggregat, elektroniska transformatorer, överlevnadsutrustning och elektroniska system för belysningsstyrning. TCI täcker en yta på totalt 38.000 kvadratmeter, inklusive lager och produktionsenheter. Huvudkontoretligger i Saronno Varese, Italien.

Download broschyrer


 
OK