E-Commerce - Fast Parts Delivery för sanitet och värmeförsörjning

Hög effektivitet (2.000 orderrader / 100 leveranser per dag). Batchplockning av 20 kundorder per person. Felfri plockning och inga fel vid leveranser. Full lagerkontrollEffektiv orderplockning är en nyckelfaktor för framgång för Schrauwen i Belgien, en grossist för sanitet och värmeförsörjning, som erbjuder 24-timmars service och leverans. En lösning från Kardex Remstar garanterar permanent och snabb tillgång till delar av olika storlekar, smådelar i lådor eller lättare varor.

Download broschyrer


 
OK