Comunian Bevande – Säker och snabb distribution av vin och sprit

För Comunian Bevande Srl från Italien, en ledande distributör av drycker, är ökad säkerhet för lageroperatörerna, bättre skydd av varor och en förbättrad plockprocess en avgörande faktor för framgång. Med en lösning från Kardex Remstar optimerades dessa tre aspekter betydligt.Fördelarna i korthet:

  • Högre säkerhet för operatörerna
  • Skydd av varor från damm, smuts och skador
  • Full spårbarhet av varorna
  • Snabb och effektiv orderplockning

Download broschyrer


 
OK