Chemicals/Pharmacy - LAGRING AV STERILA IMPLANTAT

Renrum kategori C. Panelerna som används I renrumsapplikationerna följer GMPs förordningar. Kvalitetskrav så som FAT och SAT.Nycomed är en världsomfattande läkemedels företag med traditioner som når ända bak till 1900-talet. I företagets historia fi nns det många produktutvecklingar och innovationer som har skapat basen för den ekonomiska framgången och den ledande statusen företaget har idag. Två produkter som är tillverkade av Nycomed Österrike, koaguleringskuddarna TachoComb® och TachoSil®. Dessa används till medicinska applikationer för att kontrollera blödningar och försluta vävnader under kirurgi.

Download broschyrer


 
OK