Chemical Pharmaceuticals - EFFEKTIV PLOCKNING AV BIPACKSEDLAR

Förbättrad effektivitet: plocktiden är cirka tio minuter kortare för varje orderrad. 60 % mer lagringsutrymme på samma golvyta. Större fl exibilitet genom att kunna plocka olika antal bipacksedlar. Säker förvaring och skydd mot yttre påverkan.Det israeliska företaget TEVA är bland världens 25 största läkemedelsföretag och det ledande generiska företaget. Läkemedelsindustrin spelar traditionellt en viktig roll i affärslivet i Ungern. TEVA är involverad i alla delar av landets hälso- och sjukvård, inklusive sjukhus, apotek, grossist medicinsektorn och försäljning av terapeutiska hjälpmedel. I den ungerska staden Debrecen driver TEVA ett lagrings- och förpackningscentrum.

Download broschyrer


 
OK