Automotive - KONDITIONERAT LAGER FÖR AUTOMATISERAD PRODUKTIONSLINJE

Reducerade tiden för lagrings- och hämtning med 50%. Nya produktionslinor utrustar 360.000 bilar per år med vardera 4 dörrpaneler. WMS’t inkluderar lagerhantering, lagringstid och minimumlager.Johnson Controls är en global ledare inom teknik och industri med ett brett sortiment av service och lösningar för byggnads- och bilindustrin. Johnsons Controls Automotive Experience är en global ledare inom områden bilsäten, innertak, dörrar, instrument paneler och inre elektronik. Johnson Controls levererar, med sina produkter, omkring 50 miljoner bilar om året.

Download broschyrer


 
OK