Administration - PLATSBESPARANDE OCH SÄKER FÖRVARING AV MEDICINSKA REGISTER

Snabb, ergonomisk och säker tillgång till patienternas medicinska register. Extrem utrymmesbesparing: på endast en golvyta av 2,73 m kan man täcka 44 m av arkiveringssystem.Distriktssjukhuset I Günzburg är ett modernt och produktivt sjukhus som är specialiserat på behandling av neurologiska och psykiatriska störningar. Det behandlas runt 15.000 patienter på Günzburg distriktssjukhus årligen. Sjukhuset är engagerat att främja den högsta kvalitén i både medicinsk teknik och sjukhusorganisation. Den höga kvalitetsstandarden innebär också att hantera patienternas medicinska register.

Download broschyrer


 
OK