Administration - LAGRING AV MEDIAUTRUSTNING FÖR STUDENTER

Samma antal varor på bara 5 % av golvytan vilket ger utrymme för fl era kontorsplatser. 100 % säker hantering av värdefulla artiklar tack vare individuell tillgångskontroll. Designad som en del av biblioteket och kontoretDen norska Westerdals Högskolan för design och kommunikaton erbjuderbland annat kandidatexamen i TV / fi lm, design, text och evenemang.Skolan har nyligen fl yttat in i nya lokaler i centrala Oslo. För närvarandedeltar nästan 500 elever i de olika kurserna. Westerdals betraktas som enav de bästa kommunikationsskolorna i världen.

Download broschyrer


 
OK