Logicontrol® 100/200

Innovation med ett knapptryck – operatörspanelen för lagersystem från Kardex Remstar.

Operatörspanelen för automatiserade lager- och plocksystem från Kardex Remstar

 

Operatörspanelen förbättrar ergonomin och användningen av de automatiserade lageroch plocksystemen från Kardex Remstar. Den har ett enkelt pekskärmsgränssnitt som manövreras snabbt och logiskt. Till de automatiserade lagerautomaterna Shuttle XP och Megamat RS hör ett lagerplatssystem och en rapportering på basnivå, likaså de nya egenskaperna som State-of-the-Art-designen, som har optimerats för både pekskärmen och tangentbordet. För kunder, som inte behöver något avancerat lagersystem, erbjuder Logicontrol en alternativ maskinbaserad lösning.Det innebär: • Ingen extra hårdvara krävs, någon datorarbetsplats behövs inte.
 • Om en datorbaserad lösning installeras vid ett senare tillfälle bibehålls ändå all data.

 

Logicontrol 100 – ”papper och penna”

Logicontrol 100 - New standard functionality of the Kardex Remstar control center
 • Ny standardfunktion för Kardex Remstars opertörspanel
 • Förenklad artikelhantering
 • Enkel drift
 • Manuellt hanterad artikellista är kopplad till hylla och position, men utan saldo
 • Komplett alfanumeriskt tangentbord finns som tillval

Logicontrol 200 – ”Lagerplatssystem”

Logicontrol 200 - Simple location management of up to 8,000 storage locations.
 • Baserat på Logicontrol 100
 • Enkelt lagerplatssystem för upp till 8 000 lagerplatser
 • Systemstöd för plock och inlagring
 • Komplett alfanumeriskt tangentbord finns som tillval

Fördelar i korthet
 • Ingen extra hårdvara krävs
 • Tidseffektivt
 • Effektiv hantering av resurser
 • Snabb och logisk manövrering
 • Ergonomisk och användarvänlig
 • Ingen extra användarutbildning krävs
 • Artikelförvaring för upp till 3 automatiserade lagerautomater samtidigt
 • Ingen förlust av data och lageruppgifter vid en senare utvidgning till en datorbaserad lösning
 
OK