Kardex Remstar Shuttle XPmultiple

Optimala lösningen för smala utrymmen

Shuttle XPmultiple är den perfekta lösningen för byggnader där installation av flera enskilda system bredvid varandra inte är möjlig. Istället består lösningen av upp till fyra modulära system som står bakom varandra. Hyllplanen transporteras fram och tillbaka från bakre automaten till den främre via effektiva och exakta överföringsenheter som levererar de beställda varorna till en central position. Djupa och smala rum kan på så sätt nyttjas optimalt och gångavstånden minimeras genom att minska antalet plocköppningar till bara en plats.

Specifikationer

Shuttle XPmultiple
Bredd1,580 mm till 3,980 mm
Djup4,624 mm till 12,296 mm
Höjd2,550 mm till 30,050 mm
Höjdintervall100 mm intervaller
Prestanda
Vertikal hastighetinställningsbar upp till 2.0 m/s
Lagrings/hämtningshastighet inställningsbar upp till 0.7 m/s
Total belastningmax. 67/120 t per segment
Hyllplan
Bredd1,250 mm till3,650 mm
Djup610 mm/813 mm/864 mm
Lagerplatsavstånd25 mm
Hyllintervallmin. 75 mm
Belastningupp till 560 kg
ShuttleXPMultiple
Fördelar

Shuttle XPmultiple har följande fördelar utöver fördelarna med en Shuttle XP:

  • Ökad förvaringskapacitet
  • Operatören arbetar på ett hyllplan medan nästa står på kö
  • Lösning för byggnader med speciella förutsättningar som hörn och smala utrymmen där systemet måste installeras genom att använda rummets djup (t ex buffertlager i produktion)
  • Mindre trafik / plocksområde
Broschyr: Shuttle XP
 
OK