Hur viktigt det är med bra materialhantering

Lagerhanteringssystem

Kardex Remstar Materialhantering

Materialhantering hänvisar till processen att flytta, kontrollera, skydda och förvara material såsom fraktgods, varor, etc. för tillverkning, undanröjning och distribution eller till och med konsumtion. Den här processen är absolut nödvändig eftersom allt material måste hanteras väl för att kunna hålla det säkert, för att nå destinationen säkert och för att bibehålla deras kvalité och tillstånd. Med andra ord, bra materialhantering är viktigt, för det kommer hjälpa dig att:

  • Eliminera olyckor. Om man har bra materialhantering kan olyckor förebyggas och elimineras, då detta innebär att man använder sig av lämplig och försiktig hantering.
  • Minska stress och ansträngning. Med bra materialhantering kan stress och ansträngning minimeras. Om du hanterar materialet på rätt sätt och du eliminerar alla faktorer som skulle göra materialhanteringen riskabel och utmanande såsom trasig utrustning, ineffektiva arbetare etc., då skulle materialhanteringen vara en stressfri process.
  • Minimera spenderad tid på distribution, förvaring, etc. Om du använder dig av bra materialhantering kommer du absolut göra det mindre tidskonsumerande att ordna förvaring, tillverka, distribuera eller konsumera material. Detta på grund av att bra materialhantering betyder att man applicerar lösningar som kan hjälpa till att göra den här processen snabb och enkel.
  • Eliminera överflödigt arbete. Om det finns bra materialhantering så behöver du inte anställa överflödiga arbetare som bara kommer ta tid och kosta extra. När du använder dig av bra materialhantering sparar du också pengar, eftersom du inte äventyrar produkternas kvalité och tillstånd. Dessutom sparar du på att inte betala extra arbetare bara för att försäkra att materialet eller produkterna hanteras väl.

 

 

Det finns två nödvändiga saker man måste ha för att få bra materialhantering. De är:

  • Experter på materialhantering. Om du hanterar material och produkter manuellt för distribution, förvaring, etc. menar detta på att använda arbetare som kommer hantera materialet. Det är dom som kommer förvara, distribuera, etc. allt gods till sina destinationer. För att försäkra bra materialhantering behöver du effektiva materialhanterare som är ordentligt utbildade och utmärker sig när det gäller uppgiften de ska utföra. Detta kommer försäkra dig om att de kommer ta hand om materialhanteringen, för de andra anställdas och produkternas säkerhet.
  • Effektiva förvaringssystem för materialhanteringen. Om du vill använda dig av bra materialhantering så är även effektiva förvaringssystem nödvändiga. Detta innebär förvaringssystem som är funktionella och automatiska och kan hantera materialet. Detta komma spara både din tid, dina pengar och mycket ansträngning.

 


Materialhantering är inget skämt. Detta stämmer särskilt när det är större material som du flyttar eller förvarar. Den här processen kan vara orsaken till många olyckor i varumagasinen och har redan gjort att många företag har blivit stämda för ersättning av sina arbetare. Av den här anledningen borde du försäkra att du använder bra materialhantering genom att anställa experter och köpa effektiva förvaringssystem, om du vill rädda dig själv från stämningar och förhindra att tragedier sker i varumagasinet.


Fallstudier
Berner Oberland Bahnen AG – effektiv lagring för SMF

Berner Oberland Bahnen AG – effektiv lagring för SMF

Berner Oberland Bahnen AG är ett schweiziskt järnvägsföretag med tågförbindelser mellan Interlaken o...


Automotive - KONDITIONERAT LAGER FÖR AUTOMATISERAD PRODUKTIONSLINJE

Automotive - KONDITIONERAT LAGER FÖR AUTOMATISERAD PRODUKTIONSLINJE

Reducerade tiden för lagrings- och hämtning med 50%. Nya produktionslinor utrustar 360.000 bilar per...


Download broschyrer
 

För att kunna erbjuda dig optimal service använder denna webbsida cookies. Genom att fortsätta använda vår webbsida godkänner du den här funktionen. Mer information finns i vår integritetspolicy.

OK