Saker att veta om förvaringssystem för varumagasin

Fördelar med ett förvaringssystem

Kardex Remstar lagerförvaringssystem

Ett lagerförvaringssystem kallas även för ett lagerhanteringssystem eftersom det hänvisar till förvaringsutrustning som används för att hjälpa dig att enkelt hantera ditt varumagasin och hålla dina arbetare och produkter i varumagasinet säkra.

Vilka olika vanliga sorters förvaringssystem finns det och vad används de till?

  • Förvaringsskåp. Dessa används för att förvara små eller stora föremål beroende på skåpets storlek.
  • Förvaringspallar. De här fungerar precis ett skåp när det gäller förvaring och den enda skillnaden är att istället för skåp så förvaras produkterna på pallar som staplas för att undvika en rörig miljö.
  • Mezzanine förvaringssystem. Den här sortens förvaringssystem ger mer utrymme i varumagasinet för att stapla varor högt upp.
  • Automatiskt system. Detta hänvisar till all sorts förvaringsutrustning i varumagasinet som är automatiserade eller kan styras automatiskt.

 


Fördelar med ett förvaringssystem

 

Ett förvaringssystem anses vara en av de bästa lösningarna på förvaringsproblem tack vare de många fördelar lagerägaren kan dra nytta av. Dessa fördelar är:

  • Ett mer organiserat varumagasin. Ett förvaringssystem gör varumagasinet mer organiserat. Faktiskt är organisering av varumagasinet syftet med dessa system och de skapas för att kunna göra det lättare för lagerägare och arbetare att hantera och underhålla ett varumagasin. Det kan vara svårt att underhålla och hantera ett varumagasin, särskilt om produkterna är i oordning. Eftersom ett förvaringssystem kan hjälpa dig att få ett mer organiserat varumagasin kommer du besparas stressen av att underhålla varumagasinet.
  • Ett säkrare varumagasin för produkter och personal. Ett förvaringssystem gör varumagasinet organiserat och ett organiserat varumagasin är ett säkrare varumagasin, då det innebär att det inte finns någon röra som kan hota arbetarnas säkerhet medan de jobbar. Dessutom hålls även produkterna eller godset säkra och skyddade med dessa system, då de placeras på sina rätta platser.
  • Sparar tid och ansträngning. Att underhålla ett varumagasin kan vara väldigt tidskrävande, särskilt om du håller reda på alla produkter manuellt och även flyttar varorna från en behållare till en annan manuellt. Men om du har ett förvaringssystem kan du spara tid och ansträngning eftersom det skulle bli lättare för dig att hålla reda på varorna, förvara dem eller flytta dem från sina behållare.
  • Sparar utrymme. Eftersom ett förvaringssystem organiserar varumagasinet sparar det även utrymme eftersom det här systemet tillåter att man staplar varorna på varandra, istället för att klämma ihop dem alla på samma stället och gör det trångt i varumagasinet.


När du tar hand om ett varumagasin räcker det inte att föreställa dig att du ska förvara många produkter eller varor där inne så att du behöver ett större varumagasin. Du måste även föreställa dig hur du ska hantera ett sådant stort varumagasin och därmed behöver du vara säker på att du har ett förvaringssystem som kommer hjälpa dig.


Fallstudier
Hydravalve – effektiv hantering av maskindelar och tillbehör

Hydravalve – effektiv hantering av maskindelar och tillbehör

Hydravalve levererar delar och tillbehör för rör och ventiler till industriella kunder. På grund av ...

[more]


TSC - Orderhantering av små smyckesdelar

TSC - Orderhantering av små smyckesdelar

TSC är en ledande interaktiv, flerkanalsåterförsäljare som erbjuder ett brett sortiment av exklu...

[more]


Replacedirect - Snabb leverans av delar och tillbehör för ökad livslängd av elektroniska enheter

Replacedirect - Snabb leverans av delar och tillbehör för ökad livslängd av elektroniska enheter

Replacedirect från Nederländerna är en viktig aktör på eftermarknaden för elektronisk utrustning. De...

[more]


Download broschyrer
 
OK