Översikt av ett distributionslager

Tidsbesparing - Sparade pengar

Kardex Remstar distributionslager

Ett distributionslager är en byggnad och en plats där varor för distribution förvaras. Med andra ord används det som en förvaringsplats för produkter från tillverkaren till distributören innan dessa produkter ska delas ut till olika återförsäljare. Till exempel, efter att tillverkaren har tillverkat produkterna så vill de distribuera ut det till kunder över hela världen. För att göra detta kommer de leverera sitt gods eller sina varor till distributören i ett visst område. Med sådana massiva mängder produkter och varor som ska distribueras behöver distributören använda detta distributionslager, där de lätt kan förvara dessa gods innan de skickas ut till återförsäljarna. De flesta distributionslager har även ett förvaringssystem som gör det säkrare och mer bekvämt att förvara produkterna.

Vem använder ett distributionslager?

  • Tillverkningsföretagen. De använder lagret för att kunna förvara de produkter de har tillverkat och som ska levereras till distributörerna.
  • Distributörer av tredje part. Detta är de enheter som tillverkningsföretaget levererar sina produkter till. Dessa enheter är de som är ansvariga för att förse ett visst ställe med särskilda produkter och varor från tillverkningsföretaget.
  • Återförsäljarna. Detta hänvisar till butikerna som säljer produkterna. Varorna som de vanligtvis  har i distributionslagret är varorna som de säljer. De använder distributionslagret till förvaring av  sina egna lager.


Fördelarna med ett distributionslager

Distributionscenter eller företag behöver ha ett distributionslager om de vill kunna dra nytta av dessa fördelar:

 

  • Tidsbesparing. Ett distributionslager kan verkligen spara tid för många distributörer när det kommer till att skicka ut alla sina varor. Detta är för att de inte längre behöver gå igenom varorna bara för att leverera dem till olika butiker. Med andra ord kan distributionslagrets förvaringssystem ge lite mer bekvämlighet, eftersom det gör det mer organiserat att skicka ut varorna och produkterna. Det kan bespara de anställda mycket tid och ansträngning för att distribuera produkterna eller när det kommer till att hantera sina produkter.
  • Sparade pengar. Ett distributionslager är den bästa lösningen för att skydda gods eller produkter som distributörerna försöker skicka ut till butikerna. När du har ett distributionslager försäkrar du att alla gods hålls i gott skick och bibehåller sin kvalité. Detta är för att ett distributionslager är byggt för att uppnå dessa saker. De byggs vanligtvis med rätt temperatur som kan hjälpa distributörerna att uppnå sitt syfte med att bevara produkternas kvalité och skick. På så vis kan de spara mycket pengar på att förhindra att varorna förstörs.
  • Lugnt sinne. Förutom de tekniska fördelarna du troligtvis får med ett distributionslager kan du också dra fördel av det lugna sinne som det kommer ge dig. Eftersom dina varor och produkter skyddas väl, organiseras och är säkra, plus att dina anställda inte behöver anstränga sig för mycket, så kommer du att få ett lugnt sinne tack vare vetskapen av att ditt företag kommer lyckas.

Fallstudier
Hydravalve – effektiv hantering av maskindelar och tillbehör

Hydravalve – effektiv hantering av maskindelar och tillbehör

Hydravalve levererar delar och tillbehör för rör och ventiler till industriella kunder. På grund av ...

[more]


TSC - Orderhantering av små smyckesdelar

TSC - Orderhantering av små smyckesdelar

TSC är en ledande interaktiv, flerkanalsåterförsäljare som erbjuder ett brett sortiment av exklu...

[more]


Replacedirect - Snabb leverans av delar och tillbehör för ökad livslängd av elektroniska enheter

Replacedirect - Snabb leverans av delar och tillbehör för ökad livslängd av elektroniska enheter

Replacedirect från Nederländerna är en viktig aktör på eftermarknaden för elektronisk utrustning. De...

[more]


Download broschyrer
 
OK