Sjukhus

Lagerautomater till framtidens sjukhus

Med lagerautomater från Kardex Remstar kan du rent och säkert förvara varor, frigöra personaltid till patienter och säkra en bättre plats åt dem.

 

Bättre nyttjande av sjuksköterskornas tid och bättre tid åt patienten. Det är två av fördelarna med att använda lagerautomater för förvaring av diverse artiklar på sjukhuset.

 

Dimensionerna på lagerautomaterna skräddarsys till varje specifika uppdrag som skall lösas. Vi kan leverera både lagerautomater till en specifik avdelning eller som ett led till en komplett lager- och logistiklösning för ett helt sjukhus. Vi levererar även lagerautomater, som kan rymma sjukhussängar.

Frigör plats och resurser

En Kardex Remstar lagerautomat använder endast 9-10 m2 golvyta, men kan vara upp till 38 meter hög och kan byggas både innanför eller utanpå byggnaden. Världens högsta lagerautomat är 38 meter och Kardex har flera referenser på denna typ av installation. En sådan lagerautomat kan innehålla mer än 600 m2 på bara 9-10 m2 golvareal.

På nedersta våningen hanteras inlagring och varumottagning. Härifrån transporteras varorna vidare till varje våning. Genom en personlig inloggning, har personalen endast tillgång till de artiklar som är relevanta för just deras avdelning.

En lagerautomat från Kardex Remstar kan både fungera som förvaringsenhet för sjukhusets centrallager eller för enskilda avdelningar och kan även användas som transportenhet mellan olika våningar.

Fördelar med Kardex Remstar lagerautomater

  • Spar upp till 90% golvyta jämfört med lagerhyllo. En 38 meter hög lagerautomat med ett golvareal på 9-10 m2 kan innehålla 600 m2 lagerareal och 140 m3 i volym
  • Artiklarna är inlåsta och endast tillgängliga med personal-login
  • Mindre tid på varuplock och mer tid till patienterna. Varorna kommer till de anställda, inte omvänt
  • Möjlighet att förvara artiklarna i en klimatstyrd och steril miljö
  • Intuitiv och enkel användning för sjuksköterskor och lagerpersonal

Referenser

Kardex Remstar har som marknadsledande leverantör av lagerautomater installerat mer än 140.000 lösningar över hela världen. Vi har manga års erferneht med leveranser av lagerautomater till sjukhus i hela norden, till exempel Hillerød Hospital, Karlstads sjukhus, Odense Universitetshospital och North Karella.

I samband med ombyggnaden av Kolding Sykehus har Kardex Remstar till exempel levererat 2 stycken 36 meter höga lagerautomater genom hela sjukhuset med öppningar till varje avdelning. Automaterna samlar ett lagerareal på 744m2 på 15,6m2 golvyta.

Planerar du ett sjukhusprojekt?

Vi levererar automationslösningar till både nybyggen och uppgradering av befintliga sjukhus. 

 

Ta kontakt med oss för att få mer information om hur du kan optimera lagringen av medicinsk utrustning.

 

» Kontakta oss

Referenser

New Childrens Hospital i Helsingfors skapar maximal plats för patienter:

 

<iframe allowfullscreen frameborder="0" height="118" src="https://www.youtube.com/embed/4hsN00vTiRs" width="210"></iframe>

 
OK