Effektiv leverering till monteringsområden med LR 35

”Just-in-time” plockning av monteringssatser

Kardex Remstar LR 35 är särskilt lämplig för tillverkningsföretag som massproducerar ett brett utbud av varor och är beroende av smidig leverans av monteringssatser till monteringslinjerna. Här är Kardex Remstar LR 35 perfekt för att säkerställa ett kontinuerligt processflöde inom produktionsområdet.


Som en plockstation och buffert lagersystem, garanterar LR 35 ”just-in-time” leveranser av plockade monteringssatser till monteringslinjen hela tiden. För att göra detta, orderbehållare som innehåller monteringssatser plockas i förväg i Kardex Remstar LR 35 och transporteras sedan till produktionsområdet. När de är där lagras behållare temporärt i en annan enhet av samma typ. När monteringssatsen efterfrågas, så plockas och transporteras den omedelbart till monteringslinjen via transportbandteknik enligt ”just-in-time” principen. Detta tillåter att inkommande monteringsorder ska plockas utan långa ledtider. Dessutom, plockning av delarna i förväg säkerställer att de nödvändiga monteringssatserna alltid är fullständiga, korrekta och tillgängliga vid rätt tidpunkt.

 

Utöver detta minskar snabb leverans av delarna direkt till arbetsstationen avståndet som täcks av driftspersonal och reducerar väntetider, vilket leder till en minskning av antal anställda som behövs.

 

 

Fördelar
  • Förbättrad plockningseffektivitet
  • ”Just-in-time” leveranser till monteringsområde
  • Felfri plockning av monteringssatser
  • Ordningsamma och strukturerade processer
  • Hög energieffektivitet
  • Färre anställda krävs, minskning av kostnaderna
  • Kortare avstånd täckt av personal
  • Flexibla enhet dimensioner
  • Mindre utrymmesbehov
Läs mer
Kardex Remstar Vertical Buffer Family
 
OK