Energieffektiva lagerlösningar

Vi lägger stor vikt vid energieffektivitet hos Kardex Remstar.


1. Energieffektiv teknologi i form av högpresterande motorer (Megamat RS):

Upp till 40% mindre energiförbrukning tack vare kombinationen av elmotor, högeffektiva drivsystem och perfekt konfigurerade frekvensomvandlare. Våra motorer är klassade i premium effektivitetsklass IE3 i linje med de nya IE-standarderna. Detta är för närvarande den högsta tillgängliga effektivitetsklassen på marknaden. Kardex Remstars lösningar säkerställer att du är välutrustad för framtiden, vilket resulterar i betydligt lägre livscykelkostnader.

2. Automatisk kedjespänning (Megamat RS):

På Megamat RS-serien spänns driv- och transportkedjorna automatiskt av motorns dödvikt. En excentrisk tapp hindrar kedjan från att slacka. Detta förbättrar pålitligheten, förhindrar strömförlust och ger en lång livslängd med mindre underhåll och energiförbrukning.

3. Intelligent övervakning av obalans i maskinen (Megamat RS):

Om obalansen i lagerautomaten är för stor, överbeslastas motorn och mer energi förbrukas. Ju mindre obalans, desto mindre belastning på motorn och mekaniken, vilket betyder mindre energi förbrukas. Den kontinuerliga övervakningsfunktion flaggar för eventuell obalans och hjälper dig att fördela vikten bättre, vilket skyddar både motorn och mekaniken samtidigt som energiförbrukningen minskar.

4. Automatisk belysning (Shuttle XP):

Ljuset är bara tänt när lagerautomaten är i fullt bruk och ett hyllplan väntar vid plocköppningen.

5. Optimal körkombination:

Sex körkombinationer finns tillgängliga, alla perfekt konfigurerade för att klara ett brett utbud av hastigheter och viktklasser. Hastigheten optimeras automatiskt beroende på lasten som transporteras för bästa möjliga energieffektivitet.

6. Maximal viktminskning:

Mindre vikt betyder också mindre energiförbrukning. Därför bygger vi så lätta lagerautomater som möjligt, utan att tumma på kvaliteten.

7. Automatiskt standby-läge:

Lagerautomaterna går automatiskt i standby-läge och alla eldelar förbrukar därmed praktiskt taget ingen energi alls.

 

8. Optimerad hyllplanstransport:

Lagerautomaten väljer alltid den kortaste vägen vid lagring och hämtning av godset. Detta reducerar onödiga omvägar, sparar tid och därmed energi.

 

9. Intelligenta lagrings- och orderplockningsstrategier:

Lagerhanteringssystemet Power Pick Global kombinerar flera ordrar för att skapa en batch. Därmed hämtas en vara som skall till flera olika ordrar bara en gång, vilket reducerar transporttider och sparar både tid och energi.

För oss innebär energieffektivitet:
  • Upp till 40% mindre energiförbrukning
  • Att de flest besparingarna kan göras även med standardautomater
  • Inget extra underhållsarbete
  • Inga extra kostnader
 
OK