Smartpick 6000

Lösningen för hantering och utförande av plockprocesser

Smartpick 6000 - The solution for management and processing of picking orders

Smartpick 6000

är lösningen för flera olika plockstrategier.

Multiorder

(batching) kombinerar flera order samtidigt så samma material som skall plockas till flera order bara behöver plockas en gång.

Multi-User-Plockning

ger flera operatörer möjligheten att plocka produkter till samma order samtidigt. Med hjälp av automatiserade ljussystem leds operatören till rätt plockposition. Detta ökar hastigheten och minimerar felplock.

Öka er produktivitet

 • Flera strategier: Oavsett om man använder optimerade listor eller integrerad ljussystem kan Smartpick 6000 öka er effiktivitet genom multi-order-plockning och batching.
 • Ökad noggrannhet: Smartpick 6000 skapar optimerade listor, hanterar sträckkods verifiering och styr pick- och put-to-light system. Tillsammans ökar dessa system er noggrannhet upp till 99%.

Öka er flexibilitet!

 • Modulstruktur: Komplettera Smartpick 6000 med den modul ni behöver, när ni behöver den.

Minska era kostnader!

 • Reducera lagret: Med hjälp av lagerspårningssystem kan man övervaka sina lagernivåer på produktnivå, i realtid. Gör er av med hyllvärmare, gamla lager, och buffertlager.
 • Maximera lagerkapacitet: Optimerade lagerplaneringssystem hjälper er utnyttja varje kvadratcentimeter av ert utrymme.

De viktigaste egenskaperna:

 • Skapa, ändra och hantera orders för in och utleveranser
 • Kombinera flera order i samma kategori till en batch
 • Automatiskt skapande av batcher möjlig
 • Varierande strategier för skapande av batcher kan skapas
 • Supporterar KBS batch ljussystem
 • Koppling till av individuell order i ett batchplock till KBS modul eller låda
 • Flera operatörer kan processa en batch samtidigt. Plocken skiljs genom färgstyrning i bekräftelse steget
 • Importera huvuddata för  material med tidskontrollerade intervall
 • Importera order data för in- och ut-lagring med tidskontrollerade intervall
 • Exportera tidsbestämd historik ner till artikelnivå
 • Lageroptimering hjälper er att nyttja ert utrymme
 • Kategorisera material i familjer eller grupper
 • Dokument och bilder kan knytas till varje artikel
 • Visa en bild på materialet vid lagerplatsen
 • Hantera lagervolym för varje artikel
 • Registrering av in- & ut-leveranser
 • Registrering av lagerjusteringar
 • Oplanerad/manuell in- & ut-lagring
 • Enkel rapportering med hjälp av fördefinierade listor och rapporter
 • Enkel hantering av användarrättigheter

 

 
OK