Smartpick 5200

Lösningen för hantering och bearbetning av plockorder, speciellt utformad för el och elektronik industrin.

Smartpick 5200 - The solution for management and processing of picking orders, tailored to the needs of the electrics / electronics industry

Smartpick 5200

är lösningen för hantering och bearbetning av plockorder, speciellt utformad för el och elektronik industrin. Man har lagt särskild vikt vid hantering av ytmonterade komponenter, s.k. SMD. Som ett exempel registreras batch och serienummer vid inlagring och vid utlagring förutbestäms de serienummer som skall användas i produktion. Felplock elimineras.

Öka er produktivitet!

 • Multipla plockstrategier: Oavsett om operatören styr med hjälp av optimerade listor eller med automatiserade ljussystem kan Smart Pick effektivisera er utlagring genom batchplock och multiorder plock.
 • Ökad noggrannhet: Smartpick 5200 skapar optimerade listor, hanterar sträckkods verifiering och styr pick- och put-to-light system. Tillsammans ökar dessa system er noggrannhet upp till 99%.

 

 

Öka er flexibilitet!

 • Modulstruktur: Komplettera Smartpick 5200 med den modul ni behöver, när ni behöver den.

 

 

Minska era kostnader!

 • Reducera lagret: Med hjälp av lagerspårningssystem kan man övervaka sina lagernivåer på produktnivå, i realtid. Gör er av med hyllvärmare, gamla lager, och buffertlager.
 • Maximera lagerkapacitet: Optimerade lagerplaneringssystem hjälper er utnyttja varje kvadratcentimeter av ert utrymme.

 

 

De viktigaste egenskaperna:

 • Skapa, ändra och hantera order för in- och utleveranser
 • Importera huvuddata för material med tidskontrollerade intervall
 • Importera orderdata för in- och ut-lagring med tidskontrollerade intervall
 • Exportera tidsbestämd historik ner till artikelnivå
 • Lageroptimering hjälper er att nyttja ert utrymme
 • Kategorisera material i familjer eller grupper
 • Dokument och bilder kan knytas till varje artikel
 • Visa en bild på materialet vid lagerplatsen
 • Hantera lagervolym för varje artikel
 • Registrering av in- & ut-leveranser
 • Registrering av lagerjusteringar
 • Oplanerad/manuell in- & ut-lagring
 • Enkel rapportering med hjälp av fördefinierade listor och rapporter
 • Enkel hantering av användarrättigheter
 • Anpassade funktioner för hantering av SMD komponenter 
  • Stöd för flera produktionslinjer
  • Stöd för att flytta material mellan produktionslinjer; access till redan utlevererat material
  • Returorder skapas automatiskt för kvarvarande produkter
  • Justering av kvantitet i returorder som sedan förflyttas till produktionslinje
  • Vid inlagring optimerar systemet processen genom att lagra liknande material tillsammans

 • Hantering av batch och/eller serienummer 
  • Registrering av batch och serienummer vid inlagring och specificering av batch och serienummer vid utleverans

 • För varje förflyttning registreras förutom materialdata som artikelnummer, kvantitet och ordernummer även batchnummer
 • Hantering av kostnadsställe vid utlagring
 • Övervakning av lägsta lagernivå
 
OK