Cleverstore 1000

Den smarta lösningen för lagring och plockning

Cleverstore 1000 - The clever solution for storage and retrieval

Cleverstore 1000

är lösningen för effektiv lagring och hantering av varor. Förutom att hantera lagerutrymme och lagerförda varor, medför olika protokoll och rapporter smidiga lagringsprocesser. Programvaran kompletterar Kardex Remstars dynamiska lagringsenheter på ett idealiskt sätt.

Öka er produktivitet!

 • Söktiderna minskar eller elimineras med hjälp av den användarvänliga designen vilket tillåter operatören att vara mer effektiv och komma åt varorna snabbare.
 • Ökad noggrannhet nås genom enklare inmatningsmetoder. Plocksäkerheten kan ökas till 99%.
 • Ökad lönsamhet genom bättre effektivitet med kortare plocktider och ökad noggrannhet vid plock och därmed även i lagersaldo. 
   

Öka er flexibilitet!

 • Modulkonstruktionen ger er möjlighet att använda vår programvara för att hantera lagringsutrymmet i era statiska hyllsystem men ger när som helst möjlighet till att uppgradera er totallösning med dynamiska lagersystem från Kardex Remstar.

Minska era kostnader!

 • Reducera lagret: Med hjälp av lagerspårning kan ni spåra lagernivåerna i realtid vilket ger er en möjlighet att reducera eller helt undvika ”hyllvärmare”.
 • Maximera lagerkapacitet: Genom att kombinera mjukvaran med automatiserade lagersystem kan ert lagerutrymme ökas med upp till 85% av välanvänd lagringsvolym.

De viktigaste egenskaperna:

 • Hantering av lagervolym på artikelnivå
 • Hantering av lagerplatser och lagervolym
 • Historik för in- & ut-lagring
 • Historik för lagerjusteringar
 • Manuell import av artikeldata
 • Oplanerad/Manuell plockning
 • Manuell import av plocklistor
 • Oplanerad/Manuell inlagring
 • Manuell import av inlagringslistor
 • Välj lagerplats med hjälp av en grafisk display (visuell sökning av lagerutrymme)
 • Kategorisera material i familjer
 • Dokument och bilder kan kopplas till artikeln
 • Visning av artikelbilder vid lagerplatsen
 • Enkel rapportering med fördefinierade listor och rapporter
 • Enkel hantering av användarrättigheter

 

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600

 

Kontakta din lokala säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 72 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 70 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 70 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+ 46 31 106 600

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600 

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30
 
OK