Power Pick Global

Lagerhanteringssystem för intern logistik

Öka er produktivitet och flexibilitet med Power Pick Global

Lagerautomater sparar värdefulla kvadratmeter på ditt lager. Genom att lägga till mjukvaran Power Pick Global, kan du optimera er lagerhanteringsprocess och öka er effektivitet ytterligare. Power Pick Global navigerar ordern genom hela processen och ser till att alla artiklar presenteras i tid för effektiva plock: snabbt, korrekt och enkelt. Mjukvaran är modulbaserad och du väljer själv vilka funktioner den skall ha och kan göra justeringar i framtiden för att möta nya krav.

 

 

 

Basfunktioner

Mjukvaran består av en artikeldatabas som gör att du kan lokalisera vart varorna befinner sig i automaten. Genom basfunktionen kan man bland annat knyta olika lagerstrategier som exempelvis FIFO, som ser till att äldsta varan plocka först. Användar- och adminstrationsrättigheter kan ges både på individuell nivå som till grupper. Språk kan väljas beroende på användare. Streckkodsläsare kan användas som kvittering för plock genom att scanna EAN koden eller en platskod,  eller kvitteras via tryckknapp.

 

 

 

Tillval

 

 • Host Interface – i stället för att slå in koderna manuellt kan du få dem överförda direkt från ditt ERP eller WMS. Kvittering tillbaka till värdsystemet, gör att din inventering alltid är synkroniserad.
 • Order Management – ger möjlighet att överföra hela ordrar istället för enbart plocklinjer. Därmed behöver du bara välja en order, så identifierar mjukvaran plocklinjerna.
 • Batching – batchplockning som tillåter en operatör att plocka till flera ordrar på samma gång vilket ökar produktiviteten avsevärt.
 • Multi-User-Picking - ger flexibiliteten att låta flera operatörer plocka samtidigt för att kunna möta höga volymer. 
 • Color picking  / Dynamiska zoner – hög grad av flexibilitet genom att resurserna används beroende på aktivitetsgrad, samt möjlighet att hantera plockning och inlagring samtidigt.
 • Label print – ger mjukvaran möjlighet att styra en etikettskrivare. Kan med fördel användas vid plockning av, till exempel, o-ringar som skall läggas i mindre platspåsar, eller för att skriva ut order- eller platsetiketter.
 • Physical Inventory – ger möjlighet till att löpande räkna varorna i lagerautomaten. Detta gör att tiden för manuell lagerstatus kan reduceras till ett minimum.
 • Lot & Qualification Handling – gör det möjligt att registrera parti- och batchnummer vid inlagring och plockning eller tillverkningsdatum , utgångsdatum, osv...
 • Serie Number Handling – gör det möjligt att registrera serienummer vid inlagring och plockning.
 • Display Tool –genererar extra skärmbilder för varje lagerautomat. Individuella plockbilder för plock som skall utföras just vid den lagerautomaten du står framför.
 • Optiska indikatorer som Pick-to-Light och Put-to-Light - visar operatören den exakta positionen och informationen som är relevant för plockning eller inlagring för öka hastigheten och minimera fel.
 • Hot Transactions – används om det förekommer brådskande ordrar som skall prioriteras över andra
 • SMD Handling – används primärt i elektronikindustrin, där det plockas en hel rulle i taget. Automatisk generering av en returorder när rullen ska vara på plats igen.
 • Kiosk Storage – gör det möjligt att bläddra igenom produktkatalogen om du har bilder på varorna. Idealisk för manuell plockning.

 


Därtill finns en rad tilläggsmoduler som din mjukvarukonsult kan berätta mer om.

 

 

Hur ser ett typiskt mjukvarupaket ut?

 

Exempel 1: e-handel

Grundmodul

Host Transfer

Order Management 

Batching

Physical Inventory

Color picking / Dynamiska zoner 

 

Exempel 2: Maskinfabrik

Grundmodul

Host Transfer

Order Management

Serial Number Handling

Lot & Qualification Handling

Label Printing

  

Exempel 3: Bilhandel (enkel)

Grundmodul

 

Exempel 4: Bilhandel (avancerad)

Grundmodul

Host Transfer

Order Management

Physical Inventory

 

 

Har du redan en WMS till ditt lager?

Inga problem! Kardex har utvecklat ett särskilt mjukvarupaket,  JMIF (Java Machine Interface), där vi kan integrera lagerautomatens styring med din WMS-modul. Vissa WMS-leverantörer har utvecklat deras egna WMS till att hantera lagerautomater, och med JMIF kan du använda ditt välbekanta användargränssnitt för att styra lagerautomaterna och fortfarande uppnå fördelar som effektivitet (”gods till person” principen) och platsbesparing. Med JMIF behöver din WMS-leverantör inte programmera inne i lagerautomatens styrsystem, utan JMIF säkerstället en fullständig kommunikation mellan de två styrsystemen. I praxis betyder detta, att du framtidssäkrat möjligheten att uppdatera både lagerautomatens styring, såväl som ditt WMS, utan att de påverkar varandra. Kardex Remstar har många referenser med WMS-system, både Apport, Logia, Consafe etc. Power Pick Global kan implementeras som en egen enhet eller integreras i ert befintliga system med hjälp av flexibla interface. 

 

 

 

 

Koppling mot befintligt WMS

Kontakta oss gärna för mer information om integration av lagerautomater med befintligt WMS-system.

 

>>Till kontaktformulär

Kundanpassade lösningar

Pick to Light

för snabba och felfria plock 

<iframe width="210" height="118" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Trd2Nw5DFus" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 

Batchplockning

för ökad produktivitet 

<iframe width="210" height="118" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/fRTXZdhm25g" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

 

Power Pick Global

Lagerhanteringssystem 

<iframe width="210" height="118" src="https://www.youtube.com/embed/1SxTaGDbxbY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Download broschyrer
 
OK