Säkerhet - Megamat RS

Skydd för personal, maskin och lagrade varor

Tack vare skyddsutrustningen, till exempel ljusridån, som är standardmonterad i hanteringsöppningen till lagringssystemet är operatören optimalt skyddad mot olycksfall på arbetsplatsen. Lagrat gods kan säkras mot obehörig åtkomst och stöld med hjälp av en låsbar, lättgående skjutdörr. Det är även möjligt att skydda hela enheten eller vissa områden mot obehörig åtkomst med hjälp av individuella lösenord eller använda RFID-chip för att identifiera personalen.

 

För att garantera maximal säkerhet har Kardex Remstar utrustat nya Megamat RS med fyra imponerande funktioner: 


 • Nödhandvev
  Även vid ett strömavbrott kan man komma åt de lagrade produkterna med hjälp av nödhandveven.
 • Automatisk kedjesträckare
  Den nya kedjesträckaren minskar kraftigt lastkedjans känslighet för slitage. Resultat: ett tillförlitligt lagringssystem med lång hållbarhet.
 • Lättgående skjutdörr
  Den låsbara skjutdörren glider extra lätt. Den kan styras automatiskt eller manuellt och kan även öppnas med en hand, därmed garanteras enkel användning och det säkerställs att de anställda kan fortsätta arbeta utan avbrott.
 • Clip-system
  Kardex Remstar innovativa clip-system möjliggör enkel, snabb och extremt säker montering av panelerna. Systemets ökade stabilitet garanterar maximalt skydd både för lagrat gods och de anställda.

 

Ladda ner broschyren
 
OK