Kardex Remstar universalhyllor

Ett anpassningsbart och användarvänligt koncept

Megamat RS universalhyllor: effektiv, strukturerad lagring på högsta nivå. Optimerad för olika processer och behov - anpassningsbart - uppgraderbart - användarvänligt

Öppet hyllplan ger möjlighet till olika lagringsalternativ
Öppet hyllplan ger möjlighet till olika lagringsalternativ
Hyllplan med lådor, avdelare och mellanhyllor för kombination av olika lagringsgods
Hyllplan med lådor, avdelare och mellanhyllor för kombination av olika lagringsgods
Hyllplan med självbärande mellanhylla för lagring av stora och flata delar
Hyllplan med självbärande mellanhylla för lagring av stora och flata delar
 

Oavsett om det är ett fristående paternosterverk eller om den är integrerad i en byggnad med flera våningar ger Megamat RS största möjliga kapacitet för alla typer av gods, från bulkmaterial och smådelar till monteringsenheter och komponenter i mycket kompakta lagringsanläggningar.

 

Universalhyllor kan anpassas till nästan alla tillämpningar och kan även uppgraderas och konverteras beroende på behoven – för en säker investering, nu och i framtiden.   

 
Megamat RS universalfunktion visar sig vara imponerande och mångsidig när det gäller:

  • direkt lagring av gods
  • användning av standardbehållare för lagring
  • användning av kundspecifika behållare och kärl

 

Varje bashyllplan har ett maximalt lagringsutrymme om 16 kvadratmeter. Beroende på typ av enhet kan varje bashyllplan belastas med maximalt 180, 350 eller 650 kg. Hyllplanens djup, bredd och höjd kan konfigureras individuellt på Megamat RS.  

 
Beroende på tillämpningen kan bashyllplan avdelas individuellt med mellanhyllor med stödplåtar eller självbärande mellanhyllor. Vid behov kan en kombination av lådor, luckor och avdelare användas.

 

Tekniska data av hyllplan  

Enhetsalternativ (urval):
  • ESD-design
  • Delade sidopaneler
  • Flera hanteringsöppningar
  • Positionsindikator
  • Extra datagränssnitt
  • Användaradministration
  • Flera användarspråk
 
OK