Towermat tunggodshantering

Flexibilitet för specialformer som exempelvis verktyg

Flexibility for special forms such as tools

Lagring av tunga, skrymmande verktyg är extra utmanande: Tunga laster och ovanliga former måste lagras på ett sätt som sparar utrymme och låter dem lagras och plockas fram på ett säkert sätt. Att anpassa enheten perfekt enligt artikelns specifikationer och omgivningen innebär betydande fördelar när det gäller effektivitet, pålitlighet och hastighet. Flexibiliteten och effektiviteten av lösningarna spelar en nyckelroll vid optimeringen av processer.

 

 

 

Ladda ner broschyren
 
OK