Towermat pallhantering

En mångsidig lösning för lagring av pallar

The all-round talent for storing pallets

Framtidssäkrade lösningar är individuella! Kardex Remstar följer denna princip även när det gäller lagerlogistik för extra tung lastutrustning som exempelvis pallar och ståltrådsburar. Flexibiliteten och anpassningsförmågan hos Towermat innebär att praktiskt taget allt material som väger upp till 5000 kg kan lagras på ett extremt effektivt sätt på varje hyllplan. Optimal produktivitet vid materialhantering och plockning uppnås genom att maskinen anpassas till kundens befintliga system och byggnadslayout.

 

 

 

Ladda ner broschyren
 
OK