Towermat metallplåthantering

Stor och platt design – det perfekta systemet för metallplåt

Large and flat design – the ideal system for sheet metal

Material med stora ytor som mäter upp till 2000x6000 mm lagras på ett extra platsbesparande sätt i Towermat hissautomat för metallplåt och transporteras automatiskt till operatören. Detta möjliggör en enkel och säker transport av laster på upp till 5000 kg. Kardex Remstar levererar specialkonstruktioner med ett eller flera lagertorn för att uppfylla kraven på olika lagervolymer.

 

 

 

Ladda ner broschyren
 
OK