Towermat långgodshantering

Platsbesparande lösningar för långt gods

Space-saving solutions for long goods

Användarvänlighet är också viktigt vid förvaring av långt gods. Rör, stålstänger och liknande gods som är upp till 10 000 mm långt kan lagras mycket effektivt och transporteras på ett helautomatiskt sätt. Kapaciteten att lagra laster på upp till 5000 kg, det minimala utrymmesbehovet och den extra stora lagringsdensiteten är imponerande funktioner. De flexibla möjligheterna att anpassa hissautomaten gör det möjligt att uppfylla individuella kundkrav, t.ex. att skapa en direkt anslutning till sågar.

 

 

 

 

Ladda ner broschyren
 
OK