Kardex Remstar Towermat

Effektiv och platsbesparande lagring av stort och tungt gods

Towermat - Efficient and space-saving

Towermat hissautomat - perfekt platsoptimering för tungt gods
Lagergods med extrema mått och tungt gods kräver en extra genomtänkt lagerlogistik. Tidigare har olönsam platsanvändning för lagring av långt gods, metallplåt, verktyg, pallar eller ståltrådsburar orsakat extremt komplexa hanteringsutmaningar och lett till högre kostnader på lång sikt. Kardex Remstar levererar dynamiska och flexibla lösningar för dessa specialkrav i form av Towermat hissautomat. Gods med en total vikt på upp till 5000 kg per hylla kan effektivt integreras i lagerlogistiken med hjälp av Towermat. Towermats flexibla design gör det möjligt att använda det tillgängliga utrymmet på ett optimalt sätt: i mindre lokaler kan man utnyttja den befintliga takhöjden på bästa möjliga sätt. Detta resulterar i en mycket större lagringskapacitet och mer produktiv materialhantering.


Large and flat design – the ideal system for sheet metal

Material med stora ytor som mäter upp till 2000x6000 mm lagras på ett extra platsbesparande sätt i Towermat hissautomat för metallplåt och transporteras automatiskt till operatören.

» Läs mer

Space-saving solutions for long goods

Användarvänlighet är också viktigt vid förvaring av långt gods. Rör, stålstänger och liknande gods som är upp till 10 000 mm långt kan lagras mycket effektivt och transporteras på ett helautomatiskt sätt.

» Läs mer

The all-round talent for storing pallets

Framtidssäkrade lösningar är individuella! Kardex Remstar följer denna princip även när det gäller lagerlogistik för extra tung lastutrustning som exempelvis pallar och ståltrådsburar.

» Läs mer

Flexibility for special forms such as tools

Lagring av tunga, skrymmande verktyg är extra utmanande: Tunga laster och ovanliga former måste lagras på ett sätt som sparar utrymme och låter dem lagras och plockas fram på ett säkert sätt.

» Läs mer

 

Tekniska data

Towermat FE EE
Systemhöjdupp till 25,000 mm upp till 8,000 mm
Hyllplan
Breddupp till 10,000 mm upp till 8,200 mm
Djup upp till 2,000 mm upp till 1,500 mm
Belastning per hyllplan
max. 5,000 kg 3,000 kg
Ladda ner broschyren
 
OK