Kardex Remstar i samarbete med Intertex

Lager- och plocklösningar för extremt tungt och långt gods

Heavy Duty Units

Med Towermat och Intermat maskiner för tunga laster har Kardex Remstar utvecklat den perfekta lösningen för företag som vill lagra stora och extremt tunga varor på ett effektivt, säkert och platsbesparande sätt.

 

Towermat

 

Towermat

Towermat vertikal hissautomat - perfekt platsoptimering för tungt gods


Lagervaror med extrema dimensioner och tungt gods kräver en väl genomtänkt lagerlogistik. Tidigare har olönsam platsanvändning för lagring av långt gods, metallplåt, verktyg, pallar eller ståltrådsburar orsakat extremt komplexa hanteringsutmaningar och lett till högre kostnader på lång sikt. Kardex Remstar levererar dynamiska och flexibla lösningar för dessa specielkrav: Towermat hissautomat.

 

Intermat

 

Intermat

Intermat paternosterverk för lagring av runda laster med specialkrav


Outnyttjat utrymme och långa avstånd stör driften och kan vara kostsamt. Kardex Remstar har den perfekta lösningen av detta problem i form av det flexibla Intermat paternosterverket.

 

 

 

Förderalarna i korthet
  • Hyllplansbelastning upp till 5000 kg
  • Flexibla applikationer
  • Platsbesparande design
  • Snabb och säker lagring och hantering
  • Användarvänlig pekskärmskontroll
  • Optimerad för runda laster (Intermat)
Ladda ner broschyren
 
OK